Ceny služeb

Ceny

Nic neplatíte předem!

Pomoc poškozeným je poskytována za smluvní odměnu sjednanou s klientem dohodou. Nejčastěji je odměna sjednána podílem z klientovi přiznané a uhrazené částky. Výše podílové odměny se pohybuje v rozmezí 10% až 25% z vymožené částky, konkrétní výše odměny závisí na náročnosti věci a výši vymáhané újmy/škody. Sjednaná procentuální částka odměny za poskytnuté služby je splatná až poté, co je vymožená částka protistranou zaplacena, tzn. nic neplatíte předem!

nemajetková újma, majetková újmapojistné plnění, kontakt

TOPlist